हरियो स्टोन > प्रदर्शनी - जडिबुटी अर्क

आपूर्ति पश्चिम पश्चिम लस एन्जलस २०१ 2016

आपूर्ति साइड पूर्वी न्यू योर्क २०१ 2016

प्राकृतिक उत्पाद एक्सपो न्यूयोर्क २०१ 2015

नमस्ते र नी यूरोप एम्स्टर्डम २०१2015